Ydelser

Alle ydelser tilrettelægges i et tæt samarbejde med kunden. Der kan være tale om længere forløb, der understøtter en ønsket udviklingsproces – eller kortere indsatser i form af eksempelvis konkret rådgivning eller individuelle samtaleforløb.

Eksempler på ydelser:

Coaching
Ledelsesudvikling – såvel individuelt som ledergrupper
Stress- og trivselssamtaler (primært i lokalerne i Klokkestøbergade i Aalborg).
Rådgivning i forbindelse med stress.
Processtøtte i forbindelse med forandringer og organisationsudvikling


Teamudvikling.
Konflikthåndtering.
Supervision – herunder kollegial supervision.
Understøttelse af trivsel og social kapital.
Håndtering af udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.