Profil


Vi arbejder med psykologiske og organisatoriske opgaver på alle niveauer i organisationen. Der er fokus på såvel de relationelle som de individuelle udfordringer og kompetencer.

Der vil ofte være fokus på organisationer i forandringer og på de krav det stiller til aktørerne og deres indbyrdes relationer. Men en række opgaver har at gøre med enkeltpersoner, der er udfordret på forskellig vis – f.eks. nye krav, stort pres eller et ønske om forandring.

Jette Grue har tidligere været ansat i større rådgivningsvirksomheder og har erfaring med såvel ledelse, som med konsulentrollen og med undervisning.

Ledelsesopgaverne har været løftet i Grontmij A/S, mens undervisningsopgaver er gennemført på bl.a. Ledelsesakademiet i Aalborg, på Aalborg Universitet og i forbindelse med en lang række kurser og organisationsudviklingsprojekter.

Jette Grue er uddannet psykolog, autoriseret af psykolognævnet og HD-O. Hun er superviseret af erfarne erhvervspsykologer, efteruddannet via psykologforeningen og deltager i faglig udvikling i et netværk af erfarne arbejds- og organisationspsykologer.