Udviklingsprojekter

Premium CSS Template

Aktuelt gennemføres der udviklingsprojekter for AAU, Kriminalforsorgen og Social- og sundhedsskolen i Randers.

På Aalborg Universitet understøttes en større organisationsomlægning indenfor IT-området. Indsatsen retter sig dels mod at eliminere psykologiske udfordringer, der kan belaste personalet - dels mod at understøtte teamudviklingen i den nye organisation

Indenfor Kriminalforsorgen arbejdes der med udvikling af den sociale kapital i arresthusene.

På Social- og sundhedsskolen i Randers understøttes en forandringsproces, der sigter mod en væsentlig omlægning af flere uddannelsesforløb.

Tidligere er der eksempelvis gennemført følgende forløb;

  • Ledelsesudvikling på Sun Chemical A/S
  • Stressforebyggelse på Wärtsilä Danmark
  • Understøttelse af psykisk arbejdsmiljø på Man Diesel A/S
  • Forebyggelse af vold og trusler hos Arriva og Lokalbanen
  • Understøttelse af trivsel i forbindelse med anvendelse af frivillige i Randers og Syddjurs kommune
  • Forebyggelse af stress og understøttelse af mestring på Jobcenter Esbjerg
  • Afdækning og håndtering af psykisk arbejdsmiljø på en række folkeskoler