Individuel rådgivning

Premium CSS Template

Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning kan tage udgangspunkt i såvel en aktuel belastende situation, en personlig psykisk belastning – eller et ønske om forandring.

Flere organisationer har valgt en virksomhedsordning med os, hvorigennem medarbejderne tilbydes psykologsamtaler i forbindelse med stress eller krisereaktioner. Der udvikles her et koncept tilpasset den enkelte organisation. Rammen indeholder typisk et fast antal samtaler, mulighed for opfølgning med leder og HR – samt en overordnet tilbagemelding til organisationen omkring udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Coachingforløb tager udgangspunkt i egne ønsker om forandring.